"Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs"

2014
Lars Sonde • Stiftelsen Äldrecentrum

FoU-rapporter

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Ladda ned rapport » (pdf, 29 sid)

Senast uppdaterad 06 februari 2014 - 17:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår