Alzheimer

2011
Sirkka-Liisa Ekman med flera

Litteratur

Nästan varannan person i åldern 85 till 95 drabbas i vårt land av den demenssjukdom som kallas Alzheimers sjukdom. Boken är författad av forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom. Vad händer i hjärnan hos den som är sjuk? Vilka riskfaktorer leder till att Alzheimers sjukdom bryter ut? Vad är det som gör att sjukdomen går i arv? Är det möjligt att förebygga sjukdomen? Forskning kring hur man bäst tar hand om personer som fått sjukdom är viktig, men forskningen visar även att detta är en sjukdom som i hög grad även drabbar anhöriga.

Boken är skriven av Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter Jönhagen, Laura Fratiglioni, Carolin Graff, Wallis Jansson, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg och Lars-Olof Wahlund.

Förlag: Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår