Alzheimer: Psykiatern som blev odödlig

2017
Magnus Carlsson

Litteratur

Alzheimers sjukdom är den överlägset vanligaste orsaken till demens och klassas av WHO som en global folksjukdom.

Det finns mycket omfattande litteratur av skilda slag med relation till sjukdomen: facklitteratur, anhörigas/närståendes berättelser, konsekvenser av skilda slag för samhället. Detta är inte en ytterligare bok av detta slag.

Författaren ställer sig frågan: Vem var Alzheimer? Det korta svaret är: en tysk psykiater som levde 1864–1915. I denna första biografi på svenska beskrivs detaljerat och i lättsam form hans privatliv och yrkesliv.

Sjukdomen har en märklig historik. Alois Alzheimer beskrev den första patienten 1906 och fick sitt namn kopplat till sjukdomen 1910. De närmsta åren därefter beskrevs några få patienter men sjukdomen föll i glömska under 60-70 år innan den på nytt blev uppmärksammad. Varför? Det berättas i boken.

Hur har man sett på glömska genom historien? Är ordet demens berättigat? Frågorna belyses.
Boken är illustrerad med cirka 75 bilder, de flesta unika.

Förlag: Recito Förlag

Senast uppdaterad 14 december 2017 - 00:00 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår