Utbildning

Här hittar du allt i från universitetsutbildningar på magisternivå till avgiftsfria kurser – webbaserade och öppna för alla.

Stärnmärkt – en utbildningsmodell

bild på loggaStjärnmärkt är en ny utbildningsmodell som vänder sig främst till hemtjänstenheter och särskilda boenden. Syftet är att ge personal kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet.

Läs mer »

2018 års kurskatalog från Silviahemmet

Silviahemmets kurskatalog

Stiftelsen Silviahemmet erbjuder ett rikt utbud av kurser för olika målgrupper. Nu ligger  2018 års kurskatalog ute på webben.

Läs mer »

Nytt kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomarKunskapscentrum demenssjukdomar arrangerar kurser i bl a RUDAS, det mångkulturella kognitiva bedömningsinstrumentet som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna.

Läs mer »
Senast uppdaterad 28 maj 2018 - 14:28 © Svenskt Demenscentrum

Avgiftsfria webbutbildningar

Utbildningsportal

Utbilda dig på vår utbildningsportal. Gå direkt till portalen » (nytt fönster) eller läs först mer om utbildningarna nedan. 

 

logga Demens ABC

logga Demens ABC plus

 

logga Nollvision

logga läkemedel

Är du anhörig?
Vi har en avgiftsfri webbutbildning även
för dig. Läs mer »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår