Demens och psykisk ohälsa hos äldre (avancerad nivå)

Utbildningsanordnare: Mälardalens högskola

Kursinformation: Syftet är att fördjupa din kunskap om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt att belysa pågående forskning inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen. 

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 50 %

Plats: Västerås

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår