Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot demensvård

Kursinformation: Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD. Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus, och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Högskolepoäng: 60

Studietakt: 50 %

Studieform: Nätbaserad (50 % distans)

Plats: Falun (flexibel studieort)

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 16:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår