Kontaktperson viktig för utbildningssatsning

I Lidköping har nästan all vårdpersonal gått Demens ABC. Kontaktpersoner på varje arbetsplats hade en viktig funktion när utbildningssatsningen genomfördes. Ett lyckat upplägg berättar demenssamordnare Kerstin Sjöström.

I början av 2010 arrangerade kommunen tre informationsdagar med äldreomsorgens verksamhetschefer och de som hade utsetts till kontaktpersoner. Bland annat gick man tillsammans igenom ett av kapitlen i Demens ABC för att se hur webbutbildningen var upplagd.

De som hade utsetts till kontaktperson för utbildningen på sin arbetsplats ansvarade sedan för olika praktiska frågor.

bild på Kerstin Sjöström
 Kerstin Sjöström, demens-
samordnare i Lidköping

– De såg till att medarbetarna kom igång, löste eventuella inloggningsproblem och bokade mötestid för att diskutera reflektionsfrågorna i Demens ABC. Själv fungerade jag som coach och handledare åt kontaktpersonerna. Det fungerade faktiskt väldigt bra, säger hon.

Bakom sig hade Kerstin Sjöström ett uttalat stöd från både verksamhetschefer och politisk ledning. De såg Demens ABC som ett användbart verktyg när Lidköpings kommun skulle implementera de regionala demensriktlinjerna. Statliga stimulansmedel underlättade en utbildningssatsning på bred front.

– På så sätt fick vi pengar till att ta in vikarier när personal utbildade sig. En del valde att göra delar av utbildningen hemma vid datorn och den tid det tog i anspråk fick de kvitta mot arbc

Av Lidköpings 26 000 invånare har nästan 900 gått Demens ABC. Främst handlar det om tillsvidareanställda på äldrebonden och i hemtjänst.

– Men ambitionen har varit att alla som på något sätt kommer i kontakt med demenssjuka personer skulle gå utbildningen och faktum är att även en hel del administrativ personal och politiker har gått den, säger Kerstin Sjöström.

Kerstin Sjöström håller i den grundutbildning om demenssjukdomar, på 18 timmar, som alla nyanställda inom äldreomsorgen får. I den har nu Demens ABC bakats in.

– Det är roligt att se personalen ute på boenden och inom hemtjänst, hur de växer. Det visar hur viktig utbildning är för att höja statusen på yrket, säger hon.

Magnus Westlander

Senast uppdaterad 11 januari 2018 - 11:06 © Svenskt Demenscentrum

Bild på logga

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår