Demens ABC plus

Sex avgiftsfria webbutbildningar
Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex nya webbutbildningar som Svenskt Demenscentrum håller på att ta fram. Syftet med utbildningarna är bl a att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder. Uppdraget kommer från Socialdepartementet.

Hur skiljer sig Demens ABC plus från Demens ABC?
Webbutbildningen Demens ABC tar upp de viktigaste delarna som rör omvårdnaden i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer, den vänder sig till all vårdpersonal. De nya plusutbildningarna är mer specialiserade och kommer att rikta sig till olika verksamheter och målgrupper.

Vilka är målgrupperna?
Fyra plusutbildningar har lanserats till yrkesverksamma inom primärvård, hemtjänst, särskilt boende samt till biståndshandläggare. Senare i år följer utbildningar för anhöriga och sjukhus.

Måste man först ha gått Demens ABC för att få börja en plusutbildning?
Nej, det är inget krav. De olika utbildningarna kompletterar varandra. Men det är en fördel att först ha gått Demens ABC. 

Vad kostar det att gå Demens ABC plus?
Samtliga plusutbildningar kommer att bli avgiftsfria, precis som Demens ABC.

Senast uppdaterad 18 december 2014 - 10:42 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår