Demens ABC plus

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

Sex avgiftsfria webbutbildningar

Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex webbutbildningar för olika målgrupper. Syftet med utbildningarna är bl a att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder. Uppdraget kommer från Socialdepartementet.

Hur skiljer sig Demens ABC plus från Demens ABC?

Webbutbildningen Demens ABC tar upp de viktigaste delarna som rör omvårdnaden i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer, den vänder sig till all vårdpersonal. De nya plusutbildningarna är mer specialiserade och kommer att rikta sig till olika verksamheter och målgrupper.

Vilka är målgrupperna?

Anhöriga, biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård, särskilt boende och sjukhus (som lanseras våren 2015).

Måste man först ha gått Demens ABC för att få börja en plusutbildning?

Utbildningarna kompletterar varandra. Vi rekommenderar att du först går Demens ABC men det är inget krav. 

Vad kostar de?

Samtliga plusutbildningar är, liksom Demens ABC, är avgiftsfria.

Var finns utbildningarna?

Demens ABC plus Anhöriga kan man göra direkt på vår webbplats. Övriga webbutbildningar är tillgängliga via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal (nytt fönster).

Senast uppdaterad 11 februari 2019 - 16:03 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår