plus Hemtjänst i siffror

  

Västernorrlands län

Stockholms län

Skåne län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Södermanlands län

Blekinge län

Hallands län

Örebro län

Kronobergs län

Uppsala län

Västmanlands län

Värmlands län

Jönköpings län

Västerbottens län

Västra Götalands län

Dalarnas län

Östergötlands län

Norrbottens län

Gotlands län

Jämtlands län

Kalmar län

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår