plus Hemtjänst i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.  

Västernorrlands län

Stockholms län

Skåne län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Södermanlands län

Blekinge län

Hallands län

Västmanlands län

Uppsala län

Örebro län

Kronobergs län

Värmlands län

Jönköpings län

Västerbottens län

Östergötlands län

Dalarnas län

Västra Götalands län

Gotlands län

Norrbottens län

Jämtlands län

Kalmar län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår