BPSD-registret

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom (BPSD står för "beteendemässiga och psykiska symptom vid demens"). I dag är drygt 5 700 enheter (demensboenden, dagverksamheter etc) anslutna. En avgiftsfri webbutbildning tar upp hur man kan arbeta med BPSD-registret.

För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring
040-33 55 78.

Senast uppdaterad 18 april 2016 - 11:44 © Svenskt Demenscentrum

BPSD-registret

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår