Om demens för polis och ordningsvakter

Starta webbutbildningen (nytt fönster)

Den här webbutbildningen vänder sig till poliser och ordningsvakter, två yrkesgrupper som möter personer med demenssjukdom i många olika situationer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om demenssjukdom: vilka tecken som kan tyda på demens och hur man bör bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom?

Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra. Du kan när som helst göra uppehåll och fortsätta senare, på samma ställe som du slutade. I Verktygslådan hittar du kompletterande material. 

Senast uppdaterad 02 februari 2018 - 14:04 © Svenskt Demenscentrum

 

omslag till skrift
16-sidor med tips och goda råd

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår