Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom står för ca 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Hela storhjärnan drabbas men framför allt hjäss- och tinningloberna.


Sjukdomen kommer smygande

Sjukdomen kommer smygande, att fastställa en exakt tidpunkt för när den debuterar går inte. Den drabbade brukar märka av tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor. Efterhand försämras spåk, tidsuppfattning och andra s k kognitiva förmågor. Oro och ångest är vanliga symptom. Även hallucinationer, vanföreställningar och beteendeförändringar tillhör sjukdomsbilden. I slutfasen tillkommer grava kroppsliga symptom.


Utdraget förlopp

Alzheimers sjukdom har ett utdraget förlopp under fyra till tio år, i vissa fall ännu längre. Symtomen kan i tidig fas lindras men förloppet går inte att hejda. Den drabbade får allt svårare att klara sin dagliga livsföring när en allt större del av hjärnan skadas. Idag bedrivs en livaktig alzheimerforskning men för närvande finns inga botemedel mot sjukdomen som till slut leder till döden.

Mer om sjukdomens faser »

Två huvudtyper

Symtomen kan även skilja sig åt beroende på när sjukdomen debuterar. Man brukar därför tala om två former av Alzhimers sjukdom:

  • Senil demens av alzheimertyp Debuterar efter 65 år, ungefär 97 procent har denna form.
  • Presenil Alzheimers sjukdom Debuterar före 65 år, i sällsynta fall redan vid 40.


Ålder, arv och livsstil påverar risken

Den klart största riskfaktorn för Alzheimers sjukdom är hög ålder. Sannolikheten att insjukna ökar betydligt efter 65 år. Även arvet har betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Den som har en alzhemiersjuk förälder har en ökad risk att själv drabbas. Det har även den som bär på den s k sårbarhetsgenen ApoE4-allelen. Högt blodtryck, diabetes och utbildningsnivå är andra faktorer som påverkar risken.

Mer om risk att insjukna »

Det finns även en rent ärftlig form av sjukdomen: familjär Alzheimers sjukdom. Forskarna har hittat drygt 200 genmutationer, sjukliga förändringar i arvsanlagen, som kan går i arv och som är en direkt orsak till sjukdomen. Sex av dessa mutationer har återfunnnits i olika svenska släkter. Familjär Alzheimers sjukdom brukar debutera före 65 års ålder. Den är sällsynt och står för mindre än två procent av samtliga fall.

Mer om ärftlig alzheimer »

Senast uppdaterad 14 juni 2016 - 13:13 © Svenskt Demenscentrum

 


Bild på alzheimerhjärna

Vid Alzheimers sjukdom skadas främst hjäss- och tinningloberna (gult område). Se foto av hjärnan »

 

 

Alzheimers sjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

 

 


Bild på Alois Alzheimer

Vem var doktor Alzheimer? »

 

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår