Läkemedel

Symtomlindrande läkemedel vid demens

bild på läkemedelIdag finns läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom med demens. Läkemedlen gick tidigare under benämningen bromsmediciner, något som numera anses missvisande eftersom de inte kan påverka sjukdomsförloppet. Läkemedlen har däremot visat sig kunna lindra olika demenssymptom. Läs mer »


Läkemedel vid vaskulär demens

Vid vissa former av vaskulär demens kan en försämring av tillståndet förebyggas med antikoagulantia behandling. Läs mer »


Läkemedel vid psykiatriska symptom

Med demenssjukdomen följer inte bara minnesproblem och andra kognitiva symptom. Läkemedelsbehandling används även mot en rad olika psykiatriska symptom, t ex depression och vanföreställningar. Läs mer »

Senast uppdaterad 26 augusti 2014 - 15:05 © Svenskt Demenscentrum


Framtidens läkemedel mot demens
Professor Lars-Olof Wahlund intervjuas om pågående forskning. Läs artikel »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår