Musik och hälsa. Erfarenheter från musikstunder.

2002
Ewa Karlsson, Ingela Edkvist • FoU Norrbotten

Rapport nr 4, 2002 (Nytryck)

Syftet med denna studie är att beskriva hur man kan planera och genomföra musikstunder på en Dagverksamhet för människor där de flesta är drabbade av en demenssjukdom. Det är en fördel om musikstunderna kan varieras med inslag av instrument och dans. För att bygga upp ett förtroende krävs att söka och få ögonkontakt med gästerna. De flesta av gästerna uttrycker att de inte har någon sångröst men alla sjunger med under musikstunden. Delaktighet i musiken skapas vid dessa tillfällen. Anhöriga anser att musikstunder är en viktig aktivitet. Personalen anser att musiken höjer gästernas motivation att komma till dagverksamheten. När någon av gästerna har musik som specialintresse, är det en fördel att ordna en enskild musikstund. Musikledarens roll blir då att stödja och stimulera den gästen i syfte att öka självförtroendet och självkänslan.

Ladda ned » (pdf 35 sid)

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:34 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår