Musik och taktil stimulering i omvårdnadsarbetet för människor med demenssjudom

2004
Ewa Karlsson • FoU Norrbotten

FoU Rapport 2004:16

Syftet med denna studie var att få kunskap om vad kontinuerliga insatser av musik och taktil stimulering i omvårdnadsarbetet betyder för vårdtagarna och för personalen. Resultatet visar att valet att använda musik eller taktil stimulering användes i skilda sammanhang. Taktil stimulering användes mer för att skapa lugn och ro och gavs på händer, fötter och nacke i huvudsak när de äldre vilade middag eller skulle somna för kvällen. Musik användes mer för att lösa konkreta situationer även om man kombinerade bägge metoderna vid ett par tillfällen. Musik användes för att avleda och få någon i duschen, vid promenader och när någon hallucinerat. Under promenaderna har några av vårdtagarna svårt att hålla balansen och koordinera rörelserna, med hjälp av sånger med ett taktfast tempo går det bättre att räta upp kroppen och röra sig i takt till musiken. Det finns också tillfällen när någon hallucinerar och för att bryta oron i den upplevelsen fungerar det bra att sjunga tillsammans och istället koncentrera sig på visan. Medicinering med lugnande och sömn minskade. Personalens beskriver att genom musik och taktil stimulering i omvårdnaden får de mycket tillbaka av de äldre, arbetet går lättare och stämningen blir lugnare.

Ladda ned » (pdf, 34 sid) 

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår