Glömskans världar - att leva sin demens

2005
Bo Eneroth • FoU Skåne

De bilder vi har av demens är vanligen att det är en form av hjärnskada som gör att alltmer av minnesfunktionerna sätts ur spel, men som också utlöser "konstiga" reaktioner och obegripliga personlighetsförändringar. Vi har vårdpersonals och anhörigas ofta plågsamma upplevelser av att en nära och bekant människa blir allt mer främmande, färändras till någon hon inte är .

Men hur är det att vara dement? Hur uppfattar men den tillvaro man lever i och reagerar på? Där de "dementa" reaktioner man ger i själva verket är ett svar på den värld man faktiskt lever i, en tillvaro som urholkats där de förlorademinnena förr fanns. En tillvaro som återskapats till ett sammanhang så gott det låtit sig göras. En glömskans värld. Där varje människa som blir dement lever i sin personliga glömskans värld.

Skriftserie 2005:4
Rapporten finns att köpa och kostar 80 kr styck. För beställning kontakta Maria
Johansson, 0435-71 99 13 eller maria.johansson@kfsk.se

Senast uppdaterad 14 oktober 2008 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår