Att sätta spår i verksamheten

2010
Lars Sonde • Stiftelsen Äldrecentrum

Utvärdering av en modell för utvecklingsarbete vid Hornskrokens vård och omsorgsboende på Södermalm


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning utvärderat ett stimulansmedelsprojekt på Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som är ett boende för personer med demenssjukdom. Utvärderingens fokus ligger på effekter i form av förändrat arbetssätt och hur erfarenheterna från projektarbetet kan användas i framtida utbildnings- och utvecklingsinsatser i stadsdelen. Data har till stor del inhämtats i form av intervjuer med personer centralt på förvaltningen, projektansvariga, chefer samt omsorgspersonal på boendet. 
Ladda ned » (pdf 28 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår