Demensprojekt 2007-2011

2010
Cecilia Werge, Sara Hjulström och Sven Erik Wånell • Stiftelsen Äldrecentrum

Under åren 2007-2010 genomfördes många utvecklingsprojekt inom
kommunernas vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd
till anhöriga. Det fanns dock ingen överblick över dessa i Stockholms län,
inte heller av de projekt som planeras för 2011. Demensrådet i Stockholms
län tog därför initiativ till en kartläggning, som genomförts av Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum tillsammans med de fyra övriga FoUmiljöerna
i länet. Ladda ned » (pdf 62 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår