OECD case study on dementia - OECD studie av demenssjukdom

2004
Anders Wimo, Catharina Morthenson Ekelöf • Stiftelsen Äldrecentrum, Socialdepartementet

Denna rapport innehåller en unik faktasammanställning kring demenssjukdomar i Sverige, uppdaterad fram till 2002, som Sveriges bidrag till en komparativ studie om demens i nio länder. Det är en del av ett större projekt med jämförelser mellan OECD -ländernas äldreomsorg och demensvård. Syftet är att öka kunskapen om hur demensvården ska förbättras.

Ladda ned »(pdf, 72 sid)

Senast uppdaterad 28 mars 2011 - 11:33 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår