"Det ska inte bero på vem som jobbar” – utvärdering av verksamheten på ett äldreboende för personer med demenssjukdom

2001
Birgitta Andersson, Marie Ernsth och Gabriella Svensson • Luppens kunskapscentrum

Äldreboendet, ett gruppboende för personer med demenssjukdom, startade sin verksamhet i maj 1999. Innan dess hade en handlingsplan med målsättning och vårdfilosofi för äldreboendet formulerats. Vårdpersonal anställdes efter att ha tagit del av och accepterat innehållet i handlingsplanen. Vårdgivaren uppdrog åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att i samarbete med Institutet för gerontologi utföra en utvärdering av verksamheten efter drygt ett år.
Utvärderingen påbörjades i september 2000. Syftet var att undersöka i vilken grad innehållet i handlingsplanen hade uppfyllts. Efteråt har ytterligare ett uppdrag tillkommit som innebär en jämförelse gällande läkemedelsförbrukning mellan Äldreboendet och två liknande äldre-boenden i kommunen, Äldreboende 2 och Äldreboende 3. Utvärderingen har genomförts med skilda metoder: intervjuer med arbetsledare och sjuksköterskor, seminarier med vårdpersonalen, genomgång av omvårdnadsdokumentation, målstyrda arbetsplaner och daganteckningar samt läkemedelsgenomgång och GBS-skattning av vårdtagarna.

Ladda ned » (pdf 76 sid) 

Senast uppdaterad 15 oktober 2008 - 12:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår