Morfars batteri håller på att ta slut

2004
Inge Dahlenborg • SocialCentrum Region Halland

Projektet skulle medverka till ett bättre, tryggare och aktivare stöd till personer som lider av demenssjukdom och närstående som bor i eget boende. Målgruppen var distriktsläkare, distriktsarbetsterapeuter, distriktssköterskor inom primärvården samt demenssjuksköterskor i kommunerna.
Projektet resulterade i en checklista/guide som kan underlätta för de som ska ta ställning till vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga för bibehållen aktivitet.

Rapporten har getts ut i samarbete med Demensförbundet och kan beställas på Demensförbundets hemsida, www.demensforbundet.se.

Senast uppdaterad 03 november 2009 - 15:55 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår