Regionalt demensnätverk

2005
Eva Persson • SocialCentrum Region Halland

Informationsbroschyr

Syftet med projektet var att undersöka om det fanns intresse och behov av att bygga upp ett regionalt demensnätverk, för omvårdnadspersonal på gruppboenden och dagvård för personer med demenssjukdom, med lokala nätverk i respektive kommun i Halland som grund. Nätverkets mål var att utveckla och stärka kompetensen för omvårdnadspersonalen på gruppboenden och dagvård för personer med demenssjukdom och att öka samspelet mellan omvårdnadspersonalen och SocialCentrum på Region Halland. Det regionala demensnätverket har varit aktivt sedan 2005.
                                                                         Ladda ned broschyr » (pdf, 2 sid) 

 

Går även att beställas av Region Halland Länk till beställning » (nytt fönster)  

Senast uppdaterad 03 november 2009 - 13:10 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår