Demensteam Bersågränd (Enskede hemtjänst)

 

Bästa demensteam i hemtjänsten 2014

 

Demensteam Bersågränd
Demensteam Bersågränd, fr v: Ruksana Karim (usk), Olga Donaire (enhetschef), Alissia Bedra (usk),
Sussi Sjögren (planerare), Gunilla Wallin (v-bitr) och Lotten Lundeberg (teamledare). På bilden saknas
Carina Whanberg (usk) och Carlos Ljuan (usk).

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår