MIN PÄRM

Min pärm vänder sig till dig som nyligen fått en demensdiagnos. Du funderar säkert över många frågor. En del hann du säkert aldrig ställa till din läkare. Många andra dök kanske upp först när du kom hem från vårdcentralen eller sjukhuset. Hur kommer sjukdomen att påverka mitt liv? Vad kan jag själv göra för att må så bra som möjligt?

Besvarar vanliga frågor

I Min pärm försöker vi besvara frågor som många ställer sig efter att ha fått en demensdiagnos. Det handlar om vad du kan göra själv för att bibehålla god hälsa och vart du kan vända dig för att få hjälp och mer kunskap om din sjukdom. Pärmen innehåller även många konkreta tips och råd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

I pärmen finns plats för dina kontaktuppgifter och vårdplan som du bör få av din läkare. Du kan efterhand fylla på pärmen med andra viktiga dokument.

Beställ eller ladda ned

Min pärm innehåller drygt 50 sidor sorterade under färgglada registerflikar. Pris: 200 kr, inkl moms (adm. avgift tillkommer).

Pärmens innehåll kan även laddas ned avgiftsfritt, skrivas ut och sättas in i en egen pärm.

Hjälp oss att utveckla Min pärm

Finns det information som bör förtydligas i Min pärm? Är det något du saknar? Hör gärna av dig med idéer om hur vi kan utveckla Min pärm, e-post: info@demenscentrum.se

Ett stort tack

Ett stort tack till Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning för stöd till framtagandet av Min pärm.