Inspiration för dagverksamheter

bild på DagsSvenskt Demenscentrum har under två år drivit ett projekt för utveckling av dagverksamhet. Fem dagverksamheter i olika kommuner i landet har medverkat.

Att regelbundet besöka en dagverksamhet kan betyda mycket för personer med demenssjukdom, bland annat för att öka deras möjlighet att bo kvar hemma längre. Det kan också bidra till ökad livskvalitet, minskad vårdkonsumtion och avlastning för anhöriga. Utöver dessa fördelar är vinsterna för samhället betydande, då dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats som i många fall skjuter en flytt till särskilt boende på framtiden.


15 februari: InspirationswebbinariumUtveckling av dagverksamhet

Ta del av presentationerna:


bild på omslagInspirerande läsning

Beställ eller ladda ned boken från projektet. Gå till webbshoppen (nytt fönster) 


Stimulera utvecklingen

I pilotprojektet med de fem dagverksamheterna har seminarier med inbjudna gäster anordnats. Också Socialstyrelsen, SKR och Nka har funnits med som stöd. Arbetet baserar sig på Socialstyrelsens vägledning ”Dagverksamhet för personer med demenssjukdom”. Syftet med projektet är både att stimulera till utveckling av dagverksamhet och att öka spridningen av innehållet i Socialstyrelsens vägledning.

Avslutas med bok och inspirationswebbinarium

Projektet har mynnat ut i en bok som vill inspirera och ge tips till att andra dagverksamheter att utveckla verksamheten. Den vänder sig även till kommuner som vill starta nya dagverksamheter. Ett avgiftsfritt inspirationswebbinarium hölls den 15 februari.


Helsingborgs fyra förbättringsområden


Dagverksamhet på bondgård


Demensteam håller matlagningskurser på Öland


Drop-in på dagverksamhet i Reykjavik


Poesiverkstad på norsk dagverksamhet

Dagverksamheter möts på Facebook 

En nybildad Facebookgrupp vänder sig till dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Syftet är att dela erfarenheter och få inspiration från personal runt om i landet.

Inititativet kommer från Gotland och personal på dagverksamheterna i Visby och Hemse.

– Vid inspirationswebbinariumet för dagverksamheter den 15 mars frågade vi i chatten, om det fanns intresse för något slags nätverkande, och det visade sig att intresset var stort, säger Camilla Lindahl, Silviasyster som är verksam vid Violens dagverksamhet i Visby.

Planer på digital nätverksträff

"Nätverkandet" har i ett första steg tagit sig uttryck i den nybildade Facebookgruppen Nätverk för dagverksamheter riktade till personer med demenssjukdom.

– På grund av den geografiska begränsningen som det är att bo på en ö så har vi känt att det skulle vara av stort intresse att kunna dela erfarenheter och få inspiration från andra som jobbar på liknande dagverksamheter runt om i landet, säger Camilla Lindahl som, tillsammans med sina kollegor i Visby och Austens dagverksamhet i Hemse, har planer på att hålla en digital nätverksträff höst.

Länk til Facebookgrupp

bild på solroserGå med i Facebookgruppen: Nätverk för dagverksamheter riktade till personer med demenssjukdom 

 

Inititativet kommer från Gotland och personal på dagverksamheterna i Visby och Hemse.

– Vid inspirationswebbinariumet för dagverksamheter den 15 mars frågade vi i chatten, om det fanns intresse för något slags nätverkande, och det visade sig att intresset var stort, säger Camilla Lindahl, Silviasyster som är verksam vid Violens dagverksamhet i Visby.

Planer på digital nätverksträff

"Nätverkandet" har i ett första steg tagit sig uttryck i den nybildade Facebookgruppen Nätverk för dagverksamheter riktade till personer med demenssjukdom.

– På grund av den geografiska begränsningen som det är att bo på en ö så har vi känt att det skulle vara av stort intresse att kunna dela erfarenheter och få inspiration från andra som jobbar på liknande dagverksamheter runt om i landet, säger Camilla Lindahl som, tillsammans med sina kollegor i Visby och Austens dagverksamhet i Hemse, har planer på att hålla en digital nätverksträff höst.

Länk til Facebookgrupp

bild på solroserGå med i Facebookgruppen: Nätverk för dagverksamheter riktade till personer med demenssjukdom 

 

Publicerad: 2024-03-04, Uppdaterad: 2024-03-04

Publicerat 

Socialstyrelsen

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Socialstyrelsens vägledning från 2020. Ladda ned (pdf, 59 sid)


Slutredovisningar i projektet

Dorotea

Forshaga

Helsingborg

Södermalm (Sthlm)

Tierp


Övrigt

Borås

Föreningen YogaYou

 

Socialstyrelsen

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Socialstyrelsens vägledning från 2020. Ladda ned (pdf, 59 sid)


Slutredovisningar i projektet

Dorotea

Forshaga

Helsingborg

Södermalm (Sthlm)

Tierp


Övrigt

Borås

Föreningen YogaYou

 

Publicerad: 2023-06-19, Uppdaterad: 2024-02-01