Skalor (övriga)

Abbey Pain Scale

För bedömning av tecken på smärta hos personer md kognitiv sjukdom som inte kan uttrycka smärta i tal.


SKaTTa

Smärtbedömning i fyra steg vid kognitiv sjukdom. 

Publicerad: 2024-01-25, Uppdaterad: 2024-01-31