Kognitiva symtom

bild på läkemedelsförpackningAcetylkolinesterashämmare och Memantin är läkemedel som används för att lindra kognitiva symptom vid Alzheimers sjukdom och Lewykroppsdemens. De används i olika faser av sjukdomsförloppet.

I början av sjukdomsförloppet

Acetylkolinesterashämmare används vid mild till måttlig demens. Vid Alzheimers sjukdom blir det brist på signalämnet acetylkolin eftersom nervceller som använder detta signalämne förtvinar. Genom att hämma nedbrytningen av acetylkolin kan mer av signalämnet tas upp av mottagande nervcell. Detta fungerar så länge det finns tillräckligt många nervceller med just acetylkolin som signalämne.

Det finns tre olika läkemedel som fungerar som acetylkolinesterashämmare:

  • Donepezil
  • Rivastigmin
  • Galantamin

Senare i sjukdomsförloppet

Memantin är ett symptomlindrande läkemedel som används vid måttlig till svår demens. Läkemedlet påverkar nervceller med signalämnet glutamat.

Biverkningar kan förekomma

De symptomlindrande läkemedlen vid demens får inte alltid en önskvärd effekt. De kan även ha biverkningar som måste vägas in i behandlingen. För vissa personer kan de vara rent olämpliga och öka risken för ohälsa. Som vid all annan läkemedelsbehandling måste en individuell bedömning och uppföljning göras. Kroppsvikten bör kontrolleras regelbundet då dålig aptit är en vanlig biverkan.

Publicerad: 2008-08-12, Uppdaterad: 2024-05-20