Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan arrangerar demensinriktade utbildningar på många håll i landet, de flesta är på distans. Aktuella utbildningar hittar du på Yrkeshögskolans webbplats (nytt fönster)

logga YH

Vad är Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolans kvalificerade yrkesutbildningar är utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är på en eftergymnasial nivå. Det är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. I utbildningarna brukar ingå LIA-perioder – LIA står för lärande i arbete – då teori varvas med praktiskt lärande. Utbildningarna leder till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år).

Publicerad: 2016-02-22, Uppdaterad: 2022-03-22