Mer om läkemedel

Lämpliga och olämpliga läkemedel vid demens

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer som kan användas för uppföljning och utvärdering av äldres läkemedelsanvändning. Rapporten innehåller även en lista på olämpliga läkemedel vid demens. och kan fungera som stöd vid förskrivning och läkemedelsgenomgångar. Indikatorerna uppdaterades 2017. 

Ladda ned

► Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen 2017 (nytt fönster)
Obs! Sid 65–70 tar upp läkemedel vid demenssjukdom.

Publicerad: 2008-08-12, Uppdaterad: 2021-05-27