Depression och ångest

Depressioner är vanligt vid demenssjukdom. De kan uppträda i alla faser med upptäcka vid medelsvår och svår demens. Depression behöver behandlas oavsett när den dyker upp. Effektiv behandling finns i form av antidepressiva läkemedel.

Ångest måste också behandlas. De kan ske göras genom att försöka öka tryggheten för den drabbade. Ibland kan  särskilda ångestreducerande mediciner vara nödvändigt. Beror ångesten på en depression så kommer den att lindras av antidepressiva läkemedel.

Publicerad: 2008-09-18, Uppdaterad: 2020-01-14