Depression och ångest

Depression är vanligt vid demenssjukdom. Depression kan uppträda i alla faser av demenssjukdomen och behöver behandlas oavsett när den dyker upp. Effektiv behandling finns i form av antidepressiva läkemedel.

Ångest behöver också behandlas. Det kan göras genom att försöka öka tryggheten för den drabbade. Ibland kan särskilda ångestreducerande mediciner vara nödvändigt. Beror ångesten på depression kommer den att lindras av antidepressiva läkemedel.

Publicerad: 2008-09-18, Uppdaterad: 2022-08-24