Tidiga tecken

Fånga upp förändringar...

Tidiga tecken är ett kartläggningsverktyg för personal på gruppbostäder och serviceboenden inom LSS-området. Det används för att fånga upp förändringar i hälsa, beteenden och kognition hos vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tidiga tecken består av ett formulär med frågor som bör fyllas i en gång per år, något som tar ca en timme för varje brukare.

...att reagera på

bild på loggaTidiga tecken är inget diagnosinstrument. Det kan däremot fånga upp förändringar i brukarens hälsa och beteende som personalen bör reagera på. Det kan leda till att man kontakta läkare eller vårdcentral och att en demensutredning påbörjas. Men de observerade förändringarna kan också vara en signal om att till exempel en syn- eller hörselundersökning är på sin plats. På så sätt har Tidiga tecken även en vidare användning.

Tidiga tecken ingår i utbildningsmodellen Stjärnmärkt-LSS

Genomför först webbutbildningen 

För att få tillgång till Tidiga tecken behöver du först genomföra webbutbildningen med samma namn. Den är tillgänglig på vår utbildningsportal och innehåller fyra instruktionsfilmer, ett avsnitt om personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv, en skriftlig handledning och ett lättläst häfte om att åldras. De båda senare kan du även ladda ned i faktarutan längst ned på denna sida.

När du genomfört webbutbildningen kan du ladda ned kartläggningsverktyget Tidiga tecken som ifyllningsbar pdf från utbildningsportalen.

Utvecklat i Norge

Tidiga tecken har tagits fram av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge. Det översattes och anpassades till svenska förhållanden av Barry Karlsson, neuropsykolog och Monica Björkman, läkare. Den aktuella versionen av Tidiga tecken är från 2022 och har reviderats av Barry Karlsson tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Ladda ned
Publicerad: 2024-06-12, Uppdaterad: 2024-06-14