PREDEM – en innovationsmiljö för demensprevention

I slutet av 2021 skapades PREDEM, en innovationsmiljö och storsatsning med sikte på demensprevention. Under fem år skjuter statliga Vinnova till medel för att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd, allt för att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och företag. I innovationsmiljön ingår även Svenskt Demenscentrum som under denna plats på hemsidan kommer att spegla arbetet inom PREDEM och de framsteg som görs.


En kort film om PREDEM

Stiftelsen Forska!Sverige har tagit fram en film om precisionshälsa. PREDEM är ett av 10 exempel som presenteras, se nedan. Hela filmen om precisionshälsa kan ses på Youtube (nytt fönster)


Spännande studier ligger i pipeline

Innovationsmiljön PREDEM är inne på sitt första halvår. Vi bad Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, berätta hur det går och vad som präglar en innovationsmiljö. Läs intervjun!

Publicerad: 2022-06-07, Uppdaterad: 2022-06-10