PREDEM – en innovationsmiljö för demensprevention

PREDEM är en innovationsmiljö och storsatsning med sikte på demensprevention. Under fem år skjuter statliga Vinnova till medel för att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd, allt för att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och näringsliv. I innovationsmiljön ingår även Svenskt Demenscentrum som kommer att spegla arbetet inom PREDEM och de framsteg som görs.

 Logga Karolinska Institutet


Senast publicerat

Prevention, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling av kognitiv svikt och demenssjukdomar – hur kan vi betala för det? Frisell O, Bexelius C, Jönsson L, Lindgren P, Persson S, IHE-rapport 2024:2 | Ladda ned från IHE:s webb (nytt fönster)


Kalender

 

 


 

PREDEM i medierna


bild på professor Bengt WinbladNestor inom alzheimerforskningen prisas

Bengt Winblad, professor vid Karolinska Institutet, har erhållit Joan Boada & Mercè Rovira award. Prisceremonin hölls under det åttonde Barcelona Pittsburg-mötet rörande Alzheimers sjukdom. Läs prismotiveringen


bild på vågStörsta kartläggningen av demenssjukdom i Sverige

Vid Karolinska Institutet pågår den hittills största kartläggningen av kognitiv svikt och demenssjukdom i Sverige. Den ska ge ny kunskap genom att länka samman patientdata från olika register och studier. Läs mer om kartläggningen


folksamlingNya sätt att betala för nya läkemedel

Nya läkemedel mot alzheimer kan snart vara på gång, något som ställer hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. En rapport inom ramen för innovationsmiljön PREDEM lyfter bland annat fram behovet av nya betalningslösningar. Läs hela artikeln


bild på finger med blodNya läkemedel i fokus för internationellt möte    

I år kan det det första nya alzheimerläkemedlet på över 20 år bli tillgängligt i Sverige. För patienter och anhöriga finns ändå skäl att tona ned förväntningarna. Det framkom vid ett internationellt möte i Nobel Forum som öppnades av Drottning Silvia och samlade en rad ledande experter. Läs hela artikeln


bild på Anna JoelssonForskning jämför digitala och traditionella minnestest  

Digital surfplatta eller papper och penna? En studie vid värmländska vårdcentraler jämför nya sätt att genomföra kognitiva tester med traditionella. Läs hela artikeln


bild på finger med blodBlodanalys testas i ny alzheimerstudie på vårdcentraler  

Vid Karolinska Institutet förbereds en forskningsstudie på två vårdcentraler i Skärholmen och Södertälje. Med blodprov och digitala kognitiva tester hoppas man tidigt kunna identifiera patienter i behov av vidare utredning för Alzheimers sjukdom. Läs hela artikeln


tecknad bild på gruppVårdcentraler i Skåne prövar nytt kognitivt test  

I Region Skåne prövar åtta vårdcentraler ett nytt kognitivt test vid misstänkt kognitiv sjukdom. Förhoppningen är att MCE-testet ska bidra till en mer tillförlitlig diagnostik, både för utrikes- och inrikesfödda patienter. Läs hela artikeln


bild på man med surfplattaDemenssjukdomar kostar lika mycket som försvaret  

Samhällets nota för demenssjukdomar uppgår till drygt 81 miljarder kr per år, ett belopp i nivå med fjolårets försvarsutgifter. Särskilt boende är den enskilt största kostnadsposten. Det visar en ny rapport från Karolinska institutet (KI).


bild på man med surfplattaDigitalt test fungerar lika bra hemma 

Numera är det möjligt att genomföra delar av en minnesutredning via en surfplatta i hemmet. En ny studie visar att resultatet är likvärdigt med att testa sig på en vårdmottagning. Läs mer om studien!


bild på Linus JönssonFlera utmaningar med nytt alzheimerläkemedel 

Vilka patienter bör få ta del av nästa alzheimerläkemedel? Och hur ska de långsiktiga effekterna följas upp? Det är frågor som engagerar innovationsmiljön PREDEM. Läs intervju med professor Linus Jönsson!


bild på Maria Eriksdotter

SveDem följer upp nya demensläkemedel  

Kvalitetsregistret SveDem har tagit fram en modul för nya demensläkemedel. Den kan börja användas redan i slutet av året, om europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner den svenskutvecklade antikroppen lecanemab. Läs intervju med professor Maria Eriksdotter.


bild på Rozita Torkpoor

Kognitivt test hittar utrikesfödda med demenssymptom  

Det kognitiva bedömningsinstrumentet RUDAS-S är bättre än det mer utbredda MMSE på att identifiera utrikesfödda med tidiga demenssymptom. Det visar den första valideringsstudien som gjorts i Sverige. Läs intervju med en av studiens medförfattare.


bild på surfplattaDigital minnesmottagning blir allmän sjukvård

I höst blir Minnesmottagningen.se en del av den offentligt finansierade vården. Silvialäkaren Vasil Pema hoppas att videosamtal och digital testning kan avlasta vårdcentralerna och påskynda utredningar av kognitiv svikt. Läs mer om den digitala minnesmottagningen.


Lovande resultat med ny biomarkörBild på Sophia Schedin Weiss

Forskningen om biomarkörer går stadigt framåt. Inom ramen för innovationsmiljön PREDEM studerar forskarna glykaner, ett ganska outforskat ämne som de hoppas kan bidra till att upptäcka Alzheimers sjukdom redan innan symptomen uppträder. Läs intervju med docent Sophia Schedin Weiss.


Spännande studier lbild på Linus Jönssonigger i pipeline

Innovationsmiljön PREDEM är inne på sitt första år. Vi bad Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, berätta hur det går, vad som präglar en innovationsmiljö och vad som ligger i pipeline. Läs intervjun!


bild på äldre parFilm: Värmländska erfarenheter av digital hemtestning

Geras Solutions digitala minnestest kan göras på en surplatta hemma vid kösbordet. Detta har prövats i större skala i Värmland. I en film berättar sjuksköterskor och läkare om fördelarna.


En kort film om PREDEM

Stiftelsen Forska!Sverige har tagit fram en film om precisionshälsa. PREDEM är ett av 10 exempel som presenteras, se nedan. Hela filmen om precisionshälsa kan ses på Youtube (nytt fönster)Publicerad: 2022-06-07, Uppdaterad: 2024-05-29