PREDEM – en innovationsmiljö för demensprevention

I slutet av 2021 bildades PREDEM, en innovationsmiljö och storsatsning med sikte på demensprevention. Under fem år skjuter statliga Vinnova till medel för att utveckla diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd, allt för att förebygga demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och näringsliv. I innovationsmiljön ingår även Svenskt Demenscentrum som kommer att spegla arbetet inom PREDEM och de framsteg som görs.

 Logga Karolinska Institutet


Kalender

11 november JIM Think Tank: Innovative Payment Models in Alzheimer’s Disease

Läs mer om evenemanget


bild på surfplattaDigital minnesmottagning blir allmän sjukvård

I höst blir Minnesmottagningen.se en del av den offentligt finansierade vården. Silvialäkaren Vasil Pema hoppas att videosamtal och digital testning kan avlasta vårdcentralerna och påskynda utredningar av kognitiv svikt. Läs mer om den digitala minnesmottagningen.


Lovande resultat med ny biomarkörBild på Sophia Schedin Weiss

Forskningen om biomarkörer går stadigt framåt. Inom ramen för innovationsmiljön PREDEM studerar forskarna glykaner, ett ganska outforskat ämne som de hoppas kan bidra till att upptäcka Alzheimers sjukdom redan innan symptomen uppträder. Läs intervju med docent Sophia Schedin Weiss.


Spännande studier lbild på Linus Jönssonigger i pipeline

Innovationsmiljön PREDEM är inne på sitt första år. Vi bad Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, berätta hur det går, vad som präglar en innovationsmiljö och vad som ligger i pipeline. Läs intervjun!


bild på äldre parFilm: Värmländska erfarenheter av digital hemtestning

Geras Solutions digitala minnestest kan göras på en surplatta hemma vid kösbordet. Detta har prövats i större skala i Värmland. I en film berättar sjuksköterskor och läkare om fördelarna.


En kort film om PREDEM

Stiftelsen Forska!Sverige har tagit fram en film om precisionshälsa. PREDEM är ett av 10 exempel som presenteras, se nedan. Hela filmen om precisionshälsa kan ses på Youtube (nytt fönster)Publicerad: 2022-06-07, Uppdaterad: 2022-11-25