Film om tolkens roll i minnesutredningen

29 jun 2023
 ARBETA MED DEMENS

Kognition och migration vid Region Skåne har gjort en informationsfilm om kognitiv utredning genom tolk. Filmen vänder sig till både vårdpersonal och tolkar.

När vårdpersonal och patient inte talar samma språk ska tolk tillkallas. Kognition och migration utbildar tolkar om de vanligaste kognitiva sjukdomarna och om den kognitiva utredningen.  Den nya filmen är tillgänglig via Region Skånes hemsida. Ett tips är att boka tolken en stund innan utredningen och låta tolken se filmen.

Se filmen här (nytt fönster)