Stjärnmärkt fortsätter utan restriktioner

Nu när pandemin tycks vara över skruvar Stjärnmärkt upp utbildningstakten. Under våren 2022 håller Svenskt Demenscentrum 16 utbildningstillfällen med drygt 300 blivande Stjärninstruktörer runt om i landet.

– Vi hann med en hel del utbildningar under andra halvan av förra året, innan de nya restriktionerna infördes. Hoppas verkligen vi kan fortsätta nu utan att tvingas skjuta upp utbildningstillfällen, för intresset är stort, säger Laila Becker, utvecklingsansvarig för Stjärnmärkt.

De nya Stjärninstruktörerna kommer att hålla i Stjärnmärkts utbildningsmodell på sina arbetsplatser. Minst 80 procent av den ordinarie personalstyrkan behöver genomföra utbildningen för att enheten ska kunna titulera sig Stjärnmärkt.

Drygt 120 Stjärnmärkta enheter

I dag finns drygt 120 Stjärnmäkta enheter i landet. De allra flesta är äldreboenden, följt av ett 20-tal dagverksamheter och lika många hemtjänstenheter.

Det finns även Stjärnmärkta biståndshandläggarenheter samt larm- och nattpatruller. Den geografiska spridningen är stor, från Skåne till Jokkmokk i Norrbotten.

Reviderat utbildningsmaterial

I utbildningsmodellen Stjärnmärkt ingår Svenskt Demenscentrums tidigare framtagna kunskapsstöd, bland annat de avgiftsfria webbutbildningarna.

– Under pandemin har vi arbetat med att revidera en del av utbildningsmaterialet som Stjärninstruktörerna använder, bland annat har vi lanserat en ny version av Demens ABC, säger Laila Becker.

Förra året sjösattes även Stjärnmärkts Mina sidor för att förenkla administrationen för Stjärninstruktörer och enhetschefer.

Läs mer på Stjarnmarkt.se (nytt fönster)

Publicerad: 2022-03-08, Uppdaterad: 2022-03-08