Samiska

Nätverket Urfolk och demensSamiska flaggan

Urfolk och demens är ett nätverk som sorterar under Nordens välfärdscenter. Nätverket representanter från Sverige, Norge, Finland och Grönland. Ett av nätverkets arbetsområden är att översätta olika skattningsskalor till samiska, bland annat Symtomenkäten, MoCA och RUDAS som används vid utredning och uppföljning av demenssjukdom. Kontaktperson: Katarina Nägga, katarina.nagga@regionostergotland.se

Information på samiska 

Norska Aldring och Helsa har tagit fram en hel del information om demenssjukdomar på samiska, www.aldringoghelse.no/demens/samisk

 

Publicerad: 2021-09-23, Uppdaterad: 2024-07-08