Verktygslådor

bild på verktygslådaHär hittar du länkar och fördjupande material till webbutbildningarna. 

ABC plus Biståndshandläggare 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du formulär, dokument och andra användbara verktyg i ditt arbete som biståndshandläggare. Urvalet har gjorts i samarbete med en rad experter. Verktygslådan ska ses som ett komplement till det lokala vårdprogrammet.

Fem frågor
Enkelt frågeformulär vid misstanke om begynnande demens (pdf, 1 sid) 

Vanliga symptom
Lista på vanliga symptom vid demenssjukdom (pdf, 3 sid)

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare
Exempel på underlag (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i (pdf, 1 sid)
Fyll i underlag direkt på datorn (word)

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 
Exempel på underlag (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i (pdf, 1 sid)
Fyll i direkt på datorn (word)

Faktablad om demens
Olika faktablad på olika språk (nytt fönster)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Reflektionsfrågor""
Samtliga reflektionsfrågor från utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare
(pdf, 1 sid)

SIP vid demens
Webbutbildningen Samordna med SIP (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

  

 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du formulär, dokument och andra användbara verktyg i ditt arbete som biståndshandläggare. Urvalet har gjorts i samarbete med en rad experter. Verktygslådan ska ses som ett komplement till det lokala vårdprogrammet.

Fem frågor
Enkelt frågeformulär vid misstanke om begynnande demens (pdf, 1 sid) 

Vanliga symptom
Lista på vanliga symptom vid demenssjukdom (pdf, 3 sid)

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare
Exempel på underlag (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i (pdf, 1 sid)
Fyll i underlag direkt på datorn (word)

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 
Exempel på underlag (pdf, 1 sid)
Underlag att skriva ut och fylla i (pdf, 1 sid)
Fyll i direkt på datorn (word)

Faktablad om demens
Olika faktablad på olika språk (nytt fönster)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Reflektionsfrågor""
Samtliga reflektionsfrågor från utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare
(pdf, 1 sid)

SIP vid demens
Webbutbildningen Samordna med SIP (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

  

 

Publicerad: 2013-02-14, Uppdaterad: 2023-02-06

ABC plus Hemtjänst 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du dokument, checklista och andra användbara verktyg i ditt arbete inom hemtjänsten. Betonas bör att verktygen är ett komplement till befintliga arbetssätt och rutiner.

Faktablad om demens på olika språk
Läs mer (nytt fönster)

Symptom (Tidiga tecken)
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Måltiden
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Munvård
Ladda ned (pdf, 1sid)

Trauma
Ladda ned (pdf, 1sid)

Checklista demens Hemtjänst
Ladda ned (pdf, 17 sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Lex Sarah
Information om vad man ska anmäla samt hur man går tillväga hittar du på
Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du dokument, checklista och andra användbara verktyg i ditt arbete inom hemtjänsten. Betonas bör att verktygen är ett komplement till befintliga arbetssätt och rutiner.

Faktablad om demens på olika språk
Läs mer (nytt fönster)

Symptom (Tidiga tecken)
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Måltiden
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Munvård
Ladda ned (pdf, 1sid)

Trauma
Ladda ned (pdf, 1sid)

Checklista demens Hemtjänst
Ladda ned (pdf, 17 sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Lex Sarah
Information om vad man ska anmäla samt hur man går tillväga hittar du på
Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

 

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2023-02-06

ABC plus Primärvård 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du formulär, checklistor och andra användbara verktyg för tidiga symptom, upptäckt, utredning och uppföljning av demenssjukdom. Urvalet är gjort i samarbete med en rad experter och ska ses som ett komplement till de regionala vårdprogrammen.

Tidig upptäckt

Sju frågor i väntrummet
Framtaget av primärvården i Region Skåne. Formuleringarna kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov.
Ladda ned (word, 1 sid)

Fem frågor
Enkelt formulär som kan användas vid misstanke om begynnande demenssjukdom. Två kryss talar för att gå vidare med en basal utredning.
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Symptom
Förteckning på olika typer av symptom som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

Utredning

Anhörigintervju
Ett formulär till stöd vid identifiering av demenssjukdom (Ragnar Åstrand).
Ladda ned (pdf, 6 sid)

Skalor & instrument
MMSE, Klocktest och RUDAS används vid demensutredningar och har hög prioritet i de nationella riktlinjerna, gå till nedladdningssidan under Arbeta med

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du formulär, checklistor och andra användbara verktyg för tidiga symptom, upptäckt, utredning och uppföljning av demenssjukdom. Urvalet är gjort i samarbete med en rad experter och ska ses som ett komplement till de regionala vårdprogrammen.

Tidig upptäckt

Sju frågor i väntrummet
Framtaget av primärvården i Region Skåne. Formuleringarna kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov.
Ladda ned (word, 1 sid)

Fem frågor
Enkelt formulär som kan användas vid misstanke om begynnande demenssjukdom. Två kryss talar för att gå vidare med en basal utredning.
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Symptom
Förteckning på olika typer av symptom som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

Utredning

Anhörigintervju
Ett formulär till stöd vid identifiering av demenssjukdom (Ragnar Åstrand).
Ladda ned (pdf, 6 sid)

Skalor & instrument
MMSE, Klocktest och RUDAS används vid demensutredningar och har hög prioritet i de nationella riktlinjerna, gå till nedladdningssidan under Arbeta med demens (nytt fönster)

Utbildningsfilmer (MMSE)
Del 1, Introduktion (6:31 min, YouTube)
Del 2, Genomförande (5:35 min, YouTube)
Del 3, Diskussion om bedömning (8:13 min, YouTube)

Skiktröntgen
Tips på remiss (pdf, 1 sid)

Ställa diagnos
Råd till läkaren (pdf, 1 sid)

Efter diagnos

Planeringsunderlag till biståndshandläggare
Exempel (pdf, 1 sid)
Skriv ut och fyll i (pdf, 1 sid)
Fyll i direkt från datorn (word)

Samordnad individuell plan (SIP)
Avgiftsfri webbutbildning om SIP vid demenssjukdom, gå till webbutbildningar.

Faktablad till patient och anhöriga
Finns på olika språk, bl a om de olika demenssjukdomarna, bilkörning och vapeninnehav, gå till Publicerat.

Tips på färdtjänstintyg: Ladda ned (pdf, 1 sid)

SveDem
Nationellt kvalitetsregister som bl a möjligör regionala och nationella jämförelser, www.svedem.se (nytt fönster)

Uppföljning

Uppföljning av demenssjukdom
Formulär för uppföljning av behandling (pdf, 2 sid)

Läkemedelsbehandling
För olämpliga läkemedel vid demens och rekommendationer för behandling av BPSD, gå till Fakta om demens/Läkemedel

Publicerad: 2012-08-27, Uppdaterad: 2023-01-13

ABC plus Särskilt boende 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Symptom
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

BPSD
Rekommendationer från Läkemedelsverket.
Ladda ned (pdf, 10 sid)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Demens och trauma
Ladda ner (pdf, 1sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ner (pdf, 1 sid)

Vad vill du göra med din dag? Aktivitetslista
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Inventarieförteckning (förslag från polisen hur värdeföremål kan dokumenteras)
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Om Levnadsberättelse
Läs mer på BPSD-registrets hemsida

Samtliga reflektionsfrågor från Demens ABC plus Särskilt boende
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Skalor och instrument

Checklista demens • Särskilt boende
Ladda ned (pdf, 16 sid)

Abbey Pain Scale
Ladda ned (nytt fönster)

Kvalitetsregister

BPSD-registret (nytt fönster)

SveDem (nytt fönster)

Senior alert (nytt fönster)

Palliativa registret (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

 

 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Symptom
Lista på symptom av olika slag som kan förekomma vid demens.
Ladda ned (pdf, 3 sid)

BPSD
Rekommendationer från Läkemedelsverket.
Ladda ned (pdf, 10 sid)

Kognitiva hjälpmedel
Ladda ned (pdf, 2 sid)

Särskilt tandvårdsstöd
Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (nytt fönster)

Demens och trauma
Ladda ner (pdf, 1sid)

Personcentrerad vård och omsorg
Ladda ner (pdf, 1 sid)

Vad vill du göra med din dag? Aktivitetslista
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Inventarieförteckning (förslag från polisen hur värdeföremål kan dokumenteras)
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Om Levnadsberättelse
Läs mer på BPSD-registrets hemsida

Samtliga reflektionsfrågor från Demens ABC plus Särskilt boende
Ladda ned (pdf, 1 sid)

Skalor och instrument

Checklista demens • Särskilt boende
Ladda ned (pdf, 16 sid)

Abbey Pain Scale
Ladda ned (nytt fönster)

Kvalitetsregister

BPSD-registret (nytt fönster)

SveDem (nytt fönster)

Senior alert (nytt fönster)

Palliativa registret (nytt fönster)

Utbildningsfilmer

 

 

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2023-02-06

ABC plus Sjukhus 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du några dokument som kan vara användbara i ditt arbete. Svenskt Demenscentrum har gjort urvalet i samarbete med en rad experter.

Utbildningsfilmer

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du några dokument som kan vara användbara i ditt arbete. Svenskt Demenscentrum har gjort urvalet i samarbete med en rad experter.

Utbildningsfilmer

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2023-02-06

Åldern har sin rätt 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här kan du läsa om demenssjukdom och hitta länkar till andra webbplatser som kan vara användbara i ditt arbete.

Tre filmer från utbildningen (klicka på rubriken så visas filmen på Youtube)
Barbro: Hörsel och framtid (nytt fönster)
Barbro: Att få föra sin egen talan (nytt fönster)
Barry: Tidiga tecken (nytt fönster)

Filmer om ät- och sväljsvårigheter
Se filmerna på www.logopeden.se (nytt fönster)

Boken Åldern har sin rätt
Beställ den från webbshopen. Pris: 89 kr (nytt fönster)
Ladda ned boken som pdf (66 sid)

Kartläggningsverktyget Tidiga tecken (nytt fönster)

Läs mer om olika demenssjukdomar, symptom och förlopp:
Fakta om demens (Svenskt Demenscentrum)

Länkar till organisationer:

Riksförbundet FUB (nytt fönster)

Autism och Aspbergerförbundet (nytt fönster)
Webbutbildning om autism (nytt fönster)

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här kan du läsa om demenssjukdom och hitta länkar till andra webbplatser som kan vara användbara i ditt arbete.

Tre filmer från utbildningen (klicka på rubriken så visas filmen på Youtube)
Barbro: Hörsel och framtid (nytt fönster)
Barbro: Att få föra sin egen talan (nytt fönster)
Barry: Tidiga tecken (nytt fönster)

Filmer om ät- och sväljsvårigheter
Se filmerna på www.logopeden.se (nytt fönster)

Boken Åldern har sin rätt
Beställ den från webbshopen. Pris: 89 kr (nytt fönster)
Ladda ned boken som pdf (66 sid)

Kartläggningsverktyget Tidiga tecken (nytt fönster)

Läs mer om olika demenssjukdomar, symptom och förlopp:
Fakta om demens (Svenskt Demenscentrum)

Länkar till organisationer:

Riksförbundet FUB (nytt fönster)

Autism och Aspbergerförbundet (nytt fönster)
Webbutbildning om autism (nytt fönster)

Svenska Downföreningen (nytt fönster)

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2023-07-31

Demens ABC 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du länkar till sidor och dokument som kan vara användbara i ditt arbete och som kompletterar utbildningen Demens ABC.

Fakta om olika demenssjukdomar

Faktablad på olika språk

Tandvård och munhälsa

Mat och måltider

Standardiserat vårdförlopp

Samordnad individuell plan (SIP)

Palliativ vård

Riktlinjer och kvalitetsregister

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (nytt fönster)

BPSD-registret (nytt fönster)

Svenska Demensregistret, SveDem (nytt fönster)

Svenska palliativaregistret (nytt fönster)

Senior alert (nytt fönster)

Ladda ned

• Lista på

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du länkar till sidor och dokument som kan vara användbara i ditt arbete och som kompletterar utbildningen Demens ABC.

Fakta om olika demenssjukdomar

Faktablad på olika språk

Tandvård och munhälsa

Mat och måltider

Standardiserat vårdförlopp

Samordnad individuell plan (SIP)

Palliativ vård

Riktlinjer och kvalitetsregister

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (nytt fönster)

BPSD-registret (nytt fönster)

Svenska Demensregistret, SveDem (nytt fönster)

Svenska palliativaregistret (nytt fönster)

Senior alert (nytt fönster)

Ladda ned

• Lista på olika symptom som kan förekomma vid demens (pdf, 3 sid)

Läkemedlesverkets rekommendationer för behandling av BPSD (pdf, 10 sid)

• Kognitiva hjälpmedel (pdf, 2 sid)

Reflektionsfrågor till Demens ABC (nya versionen)

Kapitel 1: Fakta om demens

Hur kan du i ditt möte med personen ha nytta av att känna till hennes diagnos?

Kapitel 2: Personcentrerad omvårdnad

 • Kan du komma på konkreta tillfällen när du har arbetat utifrån ett personcentrerat förhållningssätt?
 • Hur tycker du i så fall att det har fungerat?

Kapitel 3: Arbeta tillsammans

 • Arbetar ni i multiprofessionella team på din arbetsplats?
  • Om det stämmer, vilka är fördelarna? Skulle arbetet kunna bli ännu bättre?
  • Om det inte stämmer, vilka är hindren och hur skulle man kunna komma förbi dem?

På vilket sätt tror du att utbildning kan leda till bättre demensvård?

Kapitel 4: Att skapa en trygg miljö

 • Vad tycker du är viktigt för att en miljö ska kännas trygg och trivsam?
 • Hur kan du genom ditt bemötande bidra till en mer trygg känsla för personenen du arbetar för?
 • Hur kan ett personcentrerat förhållningssätt påverka boendemiljön? 

Kapitel 5: Aktiviteter

 • Hur brukar du föreslå och locka till aktiviteter?
 • Hur gör ni på er arbetsplats för att erbjuda personer med demenssjukdom vardagliga aktiviteter?
  • Skulle ni kunna bli bättre på det? I så fall hur?
  • Vilka hinder finns? Går det att komma förbi dem?
 • Går det att anpassa aktiviteter när en persons förmågor försämras? Hur då?
 • Vad betyder det för dig att få göra saker som du tycker om och är intresserad av?
 • Hur skulle det påverka dig om du inte kunde fortsätta med dina intressen av någon anledning?

Kapitel 6: Mat och måltider

 • Vad betyder måltider för dig?
 • Vad tycker du avgör om en måltid är trivsam?
 • Hur gör ni på din arbetsplats för att ta reda på varför en person inte äter?
 • Vad är en bra måltidsmiljö enligt dig?
 • Hur gör du för att skapa en bra måltidssituation och lust till att äta?
 • Vad kan du göra så att personen får i sig tillräckligt med näring?

Kapitel 7: Trygg vård och omsorg

 • Hur tolkar du begreppet vanvård?
 • Tror du att teamarbete kan bidra till en tryggare vård för en person med demenssjukdom? I så fall hur?
 • Hur ser du på risken att man inte vågar anmäla brister i vården?
 • Vad krävs för att skapa ett klimat där alla vågar ta upp brister? 

Kapitel 8: Att förstå och bemöta beteendeförändringar

 • Vilket stöd behöver du som vårdare för att kunna bemöta personer som har beteendemässiga eller psykiska symptom?
 • Vilken nytta kan du ha av en personcentrerad omvårdnad när det gäller?
 • Vad tror du kan stressa en person som har en demenssjukdom?

Kapitel 9: Om hjälpmedel

 • Ser du några nackdelar med att använda t.ex. GPS för att övervaka en person som riskerar att gå vilse? I så fall varför?
 • Vilka hjälpmedel kan försämra respektive förbättra livskvaliteten för en person med demenssjukdom? Vilka och i så fall hur?
 • Hur gör ni på din arbetsplats för att introducera nya hjälpmedel för en person? Går det att göra på andra sätt?

Kapitel 10: Stöd till anhöriga

 • Hur gör du för att skapa en god relation till de anhöriga?
 • Hur kan du stötta anhöriga i deras sorg och oro?
 • Hur kan du göra de anhöriga mer delaktiga i vården av den som är demenssjuk?
 • Hur kan de anhörigas kunskap om personen bidra till en bättre vård och omsorg?

Reflektionsfrågor till Demens ABC (äldre versionen)

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2021-03-01

Möta i musik 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du dokument som kan vara användbara för att utveckla arbetet med musik i omvårdnaden.

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här hittar du dokument som kan vara användbara för att utveckla arbetet med musik i omvårdnaden.

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2021-10-05
Inspirationshäfte med CD-skiva

Inspirationshäftet Mötas i musik (36 sidor) är ett fristående komplement till webbutbildningen. Med häftet följer en cd-skiva med Vi äro musikanter och 16 andra välkända visor. De är inspelade i två versioner, dels med sång, dels en instrumental version som kan användas som ackompanjemang vid allsång. Beställ den från webbshoppen (nytt fönster)

Nollvision 

verktygslådaVerktygslåda

Här finns länkar och dokument att ladda ned, bland annat de som vi hänvisar till i handboken och webbutbildningen Nollvision. 

verktygslådaVerktygslåda

Här finns länkar och dokument att ladda ned, bland annat de som vi hänvisar till i handboken och webbutbildningen Nollvision. 

Utbildningsfilmer

Publicerad: 2015-06-24, Uppdaterad: 2023-02-06

Samordna med SIP 

Verktygslåda

bild på verktygslåda

Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en hel del material om SIP:

Infofolder för anhöriga

Kommunicera bättre  

Tecken på kognitiv svikt

Kognitiva hjälpmedel

Juridik

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare

Verktygslåda

bild på verktygslåda

Sverige kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en hel del material om SIP:

Infofolder för anhöriga

Kommunicera bättre  

Tecken på kognitiv svikt

Kognitiva hjälpmedel

Juridik

Planeringsunderlag 1: från biståndshandläggare till läkare

Planeringsunderlag 2: från läkare till biståndshandläggare 

Svenskt Demenscentrums webbplats

Publicerad: 2019-04-09, Uppdaterad: 2023-12-21

ABC plus Anhöriga 

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här kan du ladda ned artiklar och annat som vi hänvisar till i boken Om demenssjukdom för anhöriga och utbildningen Demens ABC plus Anhöriga. Du hittar även länkar till anhörigorganisationer och filmer om vardagsekonomi och juridik

Länkar

bild på verktygslådaVerktygslåda

Här kan du ladda ned artiklar och annat som vi hänvisar till i boken Om demenssjukdom för anhöriga och utbildningen Demens ABC plus Anhöriga. Du hittar även länkar till anhörigorganisationer och filmer om vardagsekonomi och juridik

Länkar

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2020-01-30
Faktablad om demenssjukdom

De finns faktablad om bland annat Alzheimers sjukdom, Vakulär demenssjukdom, och Bilkörning och demens. Samtliga är gratis att ladda ned och finns översatta till en rad olika språk. Gå till nedladdningssidan