Samordna med SIP

SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. För personer med demenssjukdom uppstår det behovet tidigt och kvarstår sedan under hela sjukdomsförloppet. SIP vid demenssjukdom ställer därför särskilda krav på bland annat bemötande och kommunikation, något som webbutbildningen Samordna med SIP tar fasta på.

Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Vill du börja utbildningen Samordna med SIP?

Alternativ 1: Starta utbildningen här (nytt fönster)

Alternativ 2: Utbildningen är också tillgänglig på vår utbildningsportal (nytt fönster)

Publicerad: 2019-04-09, Uppdaterad: 2024-03-05