Förebygga

Länge uppfattades demenssjukdom som något som inte gick att påverka. Idag finns en hel del forskning som tyder på att vissa levnadsvanor har en stor inverkan på våra kognitiva funktioner och till och med kan ge ett visst skydd mot demenssjukdom. Även om sjukdomen inte helt och hållet kan förebyggas kan insjuknandet kanske skjutas på framtiden.

Många studier talar för att sociala kontakter, mental stimulering och fysisk aktivitet kan ha sådana positiva effekter. Det finns även ett visst vetenskapligt stöd för att Medelshavskost (med bl a olivolja, fisk och grönsaker) kan ha en skyddande effekt.

Det gäller även behandling med blodtryckssänkande läkemedel vid högt blodtryck i medelåldern. En hälsosam livsstil som kan förebygga diabetes kan indirekt även minska risken för demenssjukdom.

Publicerad: 2008-10-02, Uppdaterad: 2020-05-12