Checklistor I scheman

Beteende- och sömnschema

Neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus arbetar efter ett dokument vid kartläggning av sömn och beteende. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Sömn- och orosschema

Demensteamet i Enköping har skapat tagit fram ett dokument för att kartlägga sömn och oro. Ladda ned (pdf, nytt fönster)

Publicerad: 2019-11-22, Uppdaterad: 2023-11-22