Vård i livets slut

God vård i livets slut är en rättighet. Det handlar om att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet under återstående livstid, bland annat genom att lindra symptom och ge stöd till anhöriga. Ett annat namn för vård i livets slut är palliativ vård.

Demens – när börjar den sena fasen

Demenssjukdom kan pågå i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar? Frågan är viktig, inte minst för att kunna förbereda anhöriga så att de får rimliga förväntningar på den sista tiden av livet. I denna film berättar professor Peter Strang, Palliativt kunskapscentrum, om demenssjukdomens sena fas. För mer information besök Palliativt kunskapscentrum. (Öppnas i nytt fönster.)

Information till anhöriga 

Vad händer i livets slut?

info till närstående

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte som vänder sig till just närstående. Häftet är tredje delen av Palliationspraktikan, en skrift från Palliationsakademin vid Betaniastiftelsen.

Häftet och de andra delarna av skriften, som vänder sig till personal, kan även beställas som trycksak från Palliationsakademins webb (nytt fönster)

Vad händer i livets slut?

info till närstående

Vad händer i kroppen under livets sista tid? Vilken stöd kan man få som närstående? Det är frågor som tas upp i ett informationshäfte som vänder sig till just närstående. Häftet är tredje delen av Palliationspraktikan, en skrift från Palliationsakademin vid Betaniastiftelsen.

Häftet och de andra delarna av skriften, som vänder sig till personal, kan även beställas som trycksak från Palliationsakademins webb (nytt fönster)

Publicerad: 2021-09-23, Uppdaterad: 2024-05-30