Checklista demens

Checklista demens är ett lättanvänt och verksamhetsnära verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna och utveckla den personcentrerade omvårdnaden. Checklistan finns i fyra varianter: hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och biståndshandläggare. Samtliga kan laddas ned gratis nedan.

Checklista demens är ett formulär med frågor uppdelade på olika teman. Frågeformuläret tas upp i arbetgruppen och besvaras för varje vårdtagare. De ifyllda formulären kan sedan föras in i den befintliga dokumentationen men ersätter inte denna. Genom att diskutera och analysera svaren kan även lärande och teamarbete stärkas på arbetsplatsen.

CheckOmslag Checklista hemtjänstlista demens Hemtjänst
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Hemtjänst (pdf, 6 sid)

 

  
 
 

Omslag Checklista Särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende
(pdf, 14 sid)

Vägledning • Särskilt boende (pdf, 6 sid)

 

 

 

Omslag Checklista dagverksamhet Checklista demens Dagverksamhet (pdf, sid 12)

Vägledning • Dagverksamhet (pdf, 6 sid) 

 

 

 

 

Checklista demens Biståndshandläggare (pdf, sid 10)

Vägledning • Biståndshandläggare (pdf, 6 sid) 

 

Publicerad: 2013-09-12, Uppdaterad: 2020-01-14