Konferensen Nollvision – för en demensvård
utan tvång och begränsningar. Om förebyggande
arbetssätt och "att mäta för att veta".

 

Den 31 mars 2017 i ABF-huset, Stockholm
Arr: Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår