Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

UtbildningsportalGå till utbildningsportalen »
(nytt fönster)

En webbutbildning för LSS-personal och anhöriga
Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter). Även anhöriga tror vi kan ha nytta av utbildningen som är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta eller påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

Vad kostar det att gå utbildningen?
Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper.

Innan du börjar...
Utbildningen fungerar på de flesta datorer. Läs mer om specifika
datorkrav här ».

Utbildningen har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum. Allmänna arvsfonden har bidragit till finansiering.

Senast uppdaterad 11 februari 2019 - 16:00 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Åldern har sin rättBoken Åldern har sin rätt är ett bra komplement till webbutbildningen.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår