15 utbildningar

Demens ABC 

Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC riktar sig framför allt till personal inom vård och omsorg. Utbildningen kräver inte några förkunskaper och även studerande, anhöriga och andra som berörs av demenssjukdomar kan ha nytta av den. Demens ABC tar ca 2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskaptest. Vid godkänt resultat kan diplom laddas ned.

En ny version av Demens ABC lanserades i mars 2021.

.bild logotyp

Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC riktar sig framför allt till personal inom vård och omsorg. Utbildningen kräver inte några förkunskaper och även studerande, anhöriga och andra som berörs av demenssjukdomar kan ha nytta av den. Demens ABC tar ca 2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskaptest. Vid godkänt resultat kan diplom laddas ned.

En ny version av Demens ABC lanserades i mars 2021.

.bild logotyp

Publicerad: 2010-05-03, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du göra utbildningen Demens ABC?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Demens ABC plus Biståndshandläggare 2.0 

Denna utbildning vänder sig i första hand till biståndshandläggare i kommunerna. Den kräver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC. Utbildningen är en reviderad version av Demens ABC plus Biståndshandläggare och lanserades i maj 2024.

Utbildningen är indelad i fem kapitel:

 • Inledning 
 • Första kontakten
 • Första mötet
 • Följa upp behoven
 • Etik och juridik.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst avbryta och påbörja den igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Demens ABC plus Biståndshandläggare 2.0 är precis som tidigare avgiftsfri. 

Denna utbildning vänder sig i första hand till biståndshandläggare i kommunerna. Den kräver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC. Utbildningen är en reviderad version av Demens ABC plus Biståndshandläggare och lanserades i maj 2024.

Utbildningen är indelad i fem kapitel:

 • Inledning 
 • Första kontakten
 • Första mötet
 • Följa upp behoven
 • Etik och juridik.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst avbryta och påbörja den igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Demens ABC plus Biståndshandläggare 2.0 är precis som tidigare avgiftsfri. 

Publicerad: 2024-05-08, Uppdaterad: 2024-05-08
Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare 2.0?

FINGER abc 

Forskning visar att man länge har underskattat livsstilens betydelse för hjärnhälsan. Den internationellt ansedda FINGER-studien pekar framför allt på fem centrala livsstilsområden: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och kontroll på hjärt- och kärlvärden. 

Webbutbildningen FINGER abc visar hur man med enkla livsstilsförändringar kan förbättra sin hjärnhälsa. Den tar ungefär 1,5 timme att genomföra och består av animeringar, filmer med experter samt fördjupande texter.

FINGER abc vänder sig i första hand till allmänheten. Även personer som redan har minnesproblem kan ha stor nytta av den eftersom de livsstilsförändringar som tas upp kan bromsa utvecklingen av kognitiv svikt. 

Forskning visar att man länge har underskattat livsstilens betydelse för hjärnhälsan. Den internationellt ansedda FINGER-studien pekar framför allt på fem centrala livsstilsområden: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och kontroll på hjärt- och kärlvärden. 

Webbutbildningen FINGER abc visar hur man med enkla livsstilsförändringar kan förbättra sin hjärnhälsa. Den tar ungefär 1,5 timme att genomföra och består av animeringar, filmer med experter samt fördjupande texter.

FINGER abc vänder sig i första hand till allmänheten. Även personer som redan har minnesproblem kan ha stor nytta av den eftersom de livsstilsförändringar som tas upp kan bromsa utvecklingen av kognitiv svikt. 

Publicerad: 2024-06-14, Uppdaterad: 2024-06-17

Tidiga tecken 

Tidiga tecken är ett kartläggningsverktyg för personal på gruppbostäder och serviceboenden inom LSS-området. Det används för att fånga upp förändringar i hälsa, beteenden och kognition hos vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

För att få tillgång till Tidiga tecken behöver du först genomföra webbutbildningen med samma namn. Den är tillgänglig på vår utbildningsportal och innehåller fyra instruktionsfilmer, ett avsnitt om personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv, en skriftlig handledning och ett lättläst häfte om att åldras. De båda senare kan du även ladda ned i faktarutan längst ned på denna sida.

När du genomfört webbutbildningen kan du ladda ned kartläggningsverktyget Tidiga tecken som ifyllningsbar pdf från utbildningsportalen.

Tidiga tecken har tagits fram av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge. Det översattes och anpassades till svenska förhållanden av Barry Karlsson, neuropsykolog och Monica Björkman, läkare. Den aktuella versionen av Tidiga tecken är från 2022 och har reviderats av Barry Karlsson tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Tidiga tecken är ett kartläggningsverktyg för personal på gruppbostäder och serviceboenden inom LSS-området. Det används för att fånga upp förändringar i hälsa, beteenden och kognition hos vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

För att få tillgång till Tidiga tecken behöver du först genomföra webbutbildningen med samma namn. Den är tillgänglig på vår utbildningsportal och innehåller fyra instruktionsfilmer, ett avsnitt om personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv, en skriftlig handledning och ett lättläst häfte om att åldras. De båda senare kan du även ladda ned i faktarutan längst ned på denna sida.

När du genomfört webbutbildningen kan du ladda ned kartläggningsverktyget Tidiga tecken som ifyllningsbar pdf från utbildningsportalen.

Tidiga tecken har tagits fram av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge. Det översattes och anpassades till svenska förhållanden av Barry Karlsson, neuropsykolog och Monica Björkman, läkare. Den aktuella versionen av Tidiga tecken är från 2022 och har reviderats av Barry Karlsson tillsammans med Svenskt Demenscentrum.

Publicerad: 2024-06-14, Uppdaterad: 2024-06-14
Ladda ned

Jobba säkert med läkemedel 

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan diplom laddas ned. Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på surfplatta.

bild på Jobba med läkemedelGenomgången utbildning ger baskunskaper för att:

 • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
 • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
 • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
 • förstå roll och ansvar vid delegering
 • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan diplom laddas ned. Utbildningen görs bäst på dator men fungerar även på surfplatta.

bild på Jobba med läkemedelGenomgången utbildning ger baskunskaper för att:

 • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
 • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
 • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
 • förstå roll och ansvar vid delegering
 • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Jobba säkert med läkemedel?

Kommunikation ABC 

"Jag vill vara med som alla andra, jag vill vara med ...", säger Gun i Kommunikation ABC. I en av utbildningens filmer berättar hon om hur det är att leva med demenssjukdom och, framför allt, hur hon vill bli sedd och bemött.

bild från Kommunikation ABCKommunikation ABC vill ge en djupare förståelse hur det kan vara att leva med demenssjukdom. Den innehåller också konkreta råd för hur man kan stötta personen att få säga, göra och vara den hen vill vara genom sjukdomens olika faser.

Kommunikation ABC har tagits fram i samarbete med Centrum för demensforskning, Linköpings universitet, med medel från Allmänna arvsfonden. Den riktar sig till personal inom vård och omsorg, anhöriga och alla andra som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Utbildningen innehåller flera korta filmer och tar drygt  2 timmar att genomföra. Vid godkänt resultat på det avslutande kunskapstestet kan ett diplom laddas ned.

"Jag vill vara med som alla andra, jag vill vara med ...", säger Gun i Kommunikation ABC. I en av utbildningens filmer berättar hon om hur det är att leva med demenssjukdom och, framför allt, hur hon vill bli sedd och bemött.

bild från Kommunikation ABCKommunikation ABC vill ge en djupare förståelse hur det kan vara att leva med demenssjukdom. Den innehåller också konkreta råd för hur man kan stötta personen att få säga, göra och vara den hen vill vara genom sjukdomens olika faser.

Kommunikation ABC har tagits fram i samarbete med Centrum för demensforskning, Linköpings universitet, med medel från Allmänna arvsfonden. Den riktar sig till personal inom vård och omsorg, anhöriga och alla andra som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Utbildningen innehåller flera korta filmer och tar drygt  2 timmar att genomföra. Vid godkänt resultat på det avslutande kunskapstestet kan ett diplom laddas ned.

Publicerad: 2018-02-02, Uppdaterad: 2024-05-20
Vill du göra utbildningen Kommunikation ABC?

Demens ABC plus Anhöriga 

Demens ABC plus Anhöriga är öppen för alla men vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara en förälder, personen du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till.bild på logga

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer. Den består av fem delar och tar knappt två timmar att genomföra. Utbildningen är avgiftsfri.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Använder du Firefox och har problem med att ta del av utbildningen? Gå in på Inställningar / Sekretess&säkerhet/ Behörigheter (en bit ner på sidan) / Automatisk uppspelning/ Klicka på Inställnigar och sedan Tillåt ljud och video.

 

Demens ABC plus Anhöriga är öppen för alla men vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara en förälder, personen du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till.bild på logga

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer. Den består av fem delar och tar knappt två timmar att genomföra. Utbildningen är avgiftsfri.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Använder du Firefox och har problem med att ta del av utbildningen? Gå in på Inställningar / Sekretess&säkerhet/ Behörigheter (en bit ner på sidan) / Automatisk uppspelning/ Klicka på Inställnigar och sedan Tillåt ljud och video.

 

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-05-13
Nedan startar du utbildningen Demens ABC plus Anhöriga

Kapitel 1 Förändrat beteende (nytt fönster)
Kapitel 2 Demensutredning (nytt fönster)
Kapitel 3 Diagnos (nytt fönster)
Kapitel 4 Möta vardagen (nytt fönster)
Kapitel 5 Omsorg dygnet runt (nytt fönster)

Demens ABC plus Anhöriga är också tillgänglig på utbildningsportalen
Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lästips

Omslag till flyerOm demenssjukdom för anhöriga. Beställ boken (nytt fönster)

Demens ABC plus Biståndshandläggare 

Denna utbildning vänder sig i första hand till biståndshandläggare i kommunerna. Den kräver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen är indelad i fyra kapitel:

 • Första kontakten
 • Första mötet
 • Följa upp behoven
 • Etik och juridik.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst avbryta och påbörja den iegn. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Bild logotyp

Denna utbildning vänder sig i första hand till biståndshandläggare i kommunerna. Den kräver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen är indelad i fyra kapitel:

 • Första kontakten
 • Första mötet
 • Följa upp behoven
 • Etik och juridik.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra hela utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst avbryta och påbörja den iegn. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Bild logotyp

Publicerad: 2019-11-29, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Biståndshandläggare?

Gå till utbildningportalen (nytt fönster)

Lästips

Bild på omslagOm demenssjukdom för biståndshandläggare. Beställ boken (nytt fönster)

Demens ABC plus Hemtjänst 

Demens ABC plus Hemtjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom hemtjänsten men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »bild på logga

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. 

Demens ABC plus Hemtjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom hemtjänsten men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »bild på logga

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. 

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Hemtjänst?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lästips

bild på omslagOm demenssjukdom för hemtjänsten. Beställ boken (nytt fönster)

 

Demens ABC plus Primärvård 

Demens ABC plus Primärvård vänder sig i första hand till dig som arbetar på vårdcentraler, husläkarmottagningar eller andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor men är öppen för alla som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen innehåller tre kapitel:

 • Tidig upptäckt
 • Utredning och diagnos
 • Uppföljning.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Du kan när som helst avbryta utbildningen och påbörja den senare igen. Utbildningen tar ca 3 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskapstest.

bild på logga

 

Demens ABC plus Primärvård vänder sig i första hand till dig som arbetar på vårdcentraler, husläkarmottagningar eller andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor men är öppen för alla som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen innehåller tre kapitel:

 • Tidig upptäckt
 • Utredning och diagnos
 • Uppföljning.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Du kan när som helst avbryta utbildningen och påbörja den senare igen. Utbildningen tar ca 3 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskapstest.

bild på logga

 

Publicerad: 2012-08-16, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Primärvård?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Demens ABC plus Sjukhus 

 

Demens ABC plus Sjukhus vänder sig i första hand till dig som arbetar på sjukhus men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »

Utbildningen är uppdelad i tre avsnitt: bild på logga

 • Akuten
 • Kirurgmottagningen
 • Avdelning 56.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca en timme att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

 

Demens ABC plus Sjukhus vänder sig i första hand till dig som arbetar på sjukhus men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC »

Utbildningen är uppdelad i tre avsnitt: bild på logga

 • Akuten
 • Kirurgmottagningen
 • Avdelning 56.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca en timme att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Demens ABC plus Sjukhus?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lästips

bild på omslagOm demenssjukdom på sjukhus. Beställ boken (nytt fönster)

Demens ABC plus Särskilt boende 

Demens ABC plus Särskilt boende vänder sig i första hand till dig som arbetar på demensboende och äldreboende men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC » 

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

bild på logga

Demens ABC plus Särskilt boende vänder sig i första hand till dig som arbetar på demensboende och äldreboende men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC » 

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den igen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

bild på logga

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du göra utbildningen Demens ABC plus Särskilt boende?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lästips

bild på omslagOm demenssjukdom i särskilt boende. Beställ boken (nytt fönster)

Nollvision 

Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.bild på logga

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus.

Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom.bild på logga

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus.

Publicerad: 2015-06-24, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Nollvision?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Mötas i musik 

Mötas i musik visar på olika sätt att använda musik i omvårdnaden. Den vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Inga krav på förkunskaper.

Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. Mötas med musik är framtagen av FoU Nordost och Svenskt Demenscentrum med delfinansiering av Vinnova.

bild på logga

Mötas i musik visar på olika sätt att använda musik i omvårdnaden. Den vänder sig främst till dig som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, dagverksamhet eller i hemtjänst. Inga krav på förkunskaper.

Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Korta filmer och bildspel varvas med olika övningar. Den tar ca två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test. Mötas med musik är framtagen av FoU Nordost och Svenskt Demenscentrum med delfinansiering av Vinnova.

bild på logga

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Mötas i musik?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lyssna på spellista till utbildningen (Arbeta med demens)

Lästips

bild på omslagInspirationshäfte med CD-skiva med 17 visor. Beställ häftet

 

 

Samordna med SIP 

SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. För personer med demenssjukdom uppstår det behovet tidigt och kvarstår sedan under hela sjukdomsförloppet. SIP vid demenssjukdom ställer därför särskilda krav på bland annat bemötande och kommunikation, något som webbutbildningen Samordna med SIP tar fasta på.

Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. För personer med demenssjukdom uppstår det behovet tidigt och kvarstår sedan under hela sjukdomsförloppet. SIP vid demenssjukdom ställer därför särskilda krav på bland annat bemötande och kommunikation, något som webbutbildningen Samordna med SIP tar fasta på.

Samordna med SIP vänder sig till alla som i sitt arbete möter personer med demenssjukdom. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom.

Publicerad: 2019-04-09, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Samordna med SIP?

Alternativ 1: Starta utbildningen här (nytt fönster)

Alternativ 2: Utbildningen är också tillgänglig på vår utbildningsportal (nytt fönster)

Åldern har sin rätt – att åldras med intellektuell funktionsnedsättning (2) 

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är två olika webbutbildningar med samma namn. Den ena vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter). Även anhöriga tror vi kan ha nytta av utbildningen. Den andra webbutbildningen riktar sig till personer med intellektuelll funktionsnedsättning.

Båda utbildningarna är avgiftsfria och kräver inga förkunskaper. De har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum. Allmänna arvsfonden har bidragit till finansiering.

• Utbildning för LSS-personal och anhöriga

Innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till.

Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och kan när som helst avbrytas och påbörjas igen. Diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest.

• Utbildning för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Denna utbildning handlar om att åldras: hur det kan påverka ditt liv och hur du, tillsammans med personal och anhöriga, kan planera så åldrandet blir så bra som möjligt. Du behöver inte betala något för att gå utbildningen men du måste ha tillgång till en dator. (Obs! Utbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning kräver ingen inloggning) 

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning är två olika webbutbildningar med samma namn. Den ena vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter). Även anhöriga tror vi kan ha nytta av utbildningen. Den andra webbutbildningen riktar sig till personer med intellektuelll funktionsnedsättning.

Båda utbildningarna är avgiftsfria och kräver inga förkunskaper. De har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum. Allmänna arvsfonden har bidragit till finansiering.

• Utbildning för LSS-personal och anhöriga

Innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till.

Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och kan när som helst avbrytas och påbörjas igen. Diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest.

• Utbildning för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Denna utbildning handlar om att åldras: hur det kan påverka ditt liv och hur du, tillsammans med personal och anhöriga, kan planera så åldrandet blir så bra som möjligt. Du behöver inte betala något för att gå utbildningen men du måste ha tillgång till en dator. (Obs! Utbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning kräver ingen inloggning) 

Publicerad: 2013-10-17, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Åldern har sin rätt (för LSS-personal och anhöriga)?

Gå till utbildningsportalen (nytt fönster)

Lästips

Åldern har sin rättÅldern har sin rätt. Beställ boken (nytt fönster) 

Om demens för poliser och ordningsvakter 

Många yrkesgrupper möter personer med demenssjukdom i olika situationer. Denna utbildningen ger poliser och ordningsvakter grundläggande kunskap om demenssjukdom, till exempel vilka tecken som kan tyda på demens och hur man bör bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom. Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra. Du kan när som helst göra uppehåll och fortsätta senare, på samma ställe som du slutade.

Kompletterande material till utbildningen (verktygslådan)

Många yrkesgrupper möter personer med demenssjukdom i olika situationer. Denna utbildningen ger poliser och ordningsvakter grundläggande kunskap om demenssjukdom, till exempel vilka tecken som kan tyda på demens och hur man bör bemöta en person som har svårt att minnas och att utrycka sig på grund av sjukdom. Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra. Du kan när som helst göra uppehåll och fortsätta senare, på samma ställe som du slutade.

Kompletterande material till utbildningen (verktygslådan)

Publicerad: 2017-03-16, Uppdaterad: 2024-03-05
Vill du börja utbildningen Om demens för polis och ordningsvakter?

• Starta utbildningen (nytt fönster)
• Utbildningen är också tillgänglig på vår utbildningsportal (nytt fönster)

omslag till skriftPolis och ordningsvakt möter personer med demenssjukdom. Beställ 16-sidigt häfte gratis från webbshoppen (nytt fönster)