Foto av alzheimerhjärna

Följande bilder är tagna med en s k PET-kamera. De föreställer två hjärnor, den ena frisk, den andra drabbad av Alzheimers sjukdom. Färgerna visar hur antalet aktiva nervceller varierar. Genom att jämföra bilderna man se vilka delar som sjukdomen skadat (mer om undersökningen, se högerspalt).

Aktiva nervceller
Rött = många • gult = ganska många • grönt = få •  blått = minst antal aktiva nervceller

 

 

 

 

 

 

Undersökning med PET-kamera

PET är en förkortning för positronemissionstomografi. Bilderna ovan visar ämnesmättningen (glukos metabolism) i hjärnan. Vid undersökningen sprutas 18F-flurodeoxyglukos intravenöst in i armen. Ämnet går via blodet till hjärnan där det används av delar med aktiva nervceller. Blått betyder att ämnesomsättningen är låg, vilket innebär att det finns mycket få aktiva celler. Rött anger hög ämnesomsättning, dvs många aktiva celler. Källa: Professor Agneta Nordberg, KI, Sektionen för Alzheimer Neurobiologi.

 

Publicerad: 2008-06-18, Uppdaterad: 2020-01-14