Psykiatriska

Vid sidan av försämring av minnet och andra kognitiva förmågor kan även psykiatriska symptom förekomma vid demens. Alla demensjuka drabbas inte men förvirring, ångest och aggressivitet är inte ovanligt och kan uppträda under större delen av sjukdomsförloppet.

 

 

 

 

 

Publicerad: 2008-08-20, Uppdaterad: 2020-01-14