Ärftlighet

Alzheimer i släkten

Påståendet att "alzheimer går i släkten" får visst stöd av forskningen. Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i sjukdomen. Risken är större om båda föräldrarna har haft alzheimer, än om bara den ena haft sjukdomen, och om insjuknandet skett tidigt i livet (före 65 års ålder).

Skillnader i arvsanlag: ApoE4-allelen

Våra arvsanlag, gener, har sannolikt stor betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar. Idag känner man till 21 riskgener. Den främsta är, ApoE, som förekommer i olika varianter. Personer som bär en av dessa varianter, den s k ApoE4-allelen, har 1,5 – 4 gånger högre risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Riskökningen är relativt sett större i lägre åldersgrupper. Betonas bör att det endast handlar om en ökad risk – många personer med ApoE4-allelen drabbas aldrig av demens.

 

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2021-10-20