Sök böcker och film

Samtal med äldre : om kommunikation, minnen, kriser och sorg 

Ken Heap (1995)
 Böcker och rapporter

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning
 

Förmågan att samtala på ett insiktsfullt sätt är grunden i allt arbete med människor. Metodutveckling av samtalen i äldreomsorgen är en förutsättning för att säkra de äldres livskvalitet.

Förlag: Liber Utbildning
 

Demens 

(1995)
 Böcker och rapporter

I serien "Corpus" får vi möta vanliga patienter och ledande experter som förklarar sjukdomar och andra tillstånd på ett enkelt och lättfattligt sätt. Demens är en sjukdom som drabbar de anhöriga lika hårt som den sjuke.

I serien "Corpus" får vi möta vanliga patienter och ledande experter som förklarar sjukdomar och andra tillstånd på ett enkelt och lättfattligt sätt. Demens är en sjukdom som drabbar de anhöriga lika hårt som den sjuke. I början av sjukdomen märker den sjuke också att något förändras, men i senare stadier är det framför allt de anhöriga som bär bördan och oftast helt får inrätta sitt liv efter den sjuke. Videon vänder sig framför allt till de anhöriga och tar upp många aspekter på demens. (Ur serien Corpus).
 

Glömsk & förvirrad - en film om demens  

(1995)
 Böcker och rapporter

Beskriver de olika demenssjukdomarna, de anhörigas situation samt ger exempel på vård- och omsorgsformer. Vidare intervjuas Sveriges ledande forskare inom området.
 

Beskriver de olika demenssjukdomarna, de anhörigas situation samt ger exempel på vård- och omsorgsformer. Vidare intervjuas Sveriges ledande forskare inom området.
 

Validation - Feilmetoden  

Naomi Feil (1994)
 Böcker och rapporter

Boken tar upp hur man hjälper desorienterade äldre-äldre. Den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil arbetade med realitetsorientering och mentalstimulering för desorienterade äldre personer när hon insåg att dessa metoder ofta skapade konflikter.

Boken tar upp hur man hjälper desorienterade äldre-äldre. Den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil arbetade med realitetsorientering och mentalstimulering för desorienterade äldre personer när hon insåg att dessa metoder ofta skapade konflikter. Man försökte korrigera de äldres beteenden, som ju beror på vad de upplever i sin inre värld. Denna bok innehåller Naomi Feils teorier och anvisningar för hur man använder metoden i den vardagliga vården av äldre-äldre.

Förlag: Studentlitteratur AB
 

Boken om E 

Ulla Isaksson (1994)
 Böcker och rapporter

Erik Hjalmar Linder och Ulla Isaksson, livskamrater och älskande, drabbades när Eriks demenssjukdom tog överhanden över deras samhörighet. Vad händer när ens närmaste förändras? Liksom man själv. Här berättar Ulla Isaksson mycket öppet och själrannsakande om vad hon upplevde.

Erik Hjalmar Linder och Ulla Isaksson, livskamrater och älskande, drabbades när Eriks demenssjukdom tog överhanden över deras samhörighet. Vad händer när ens närmaste förändras? Liksom man själv. Här berättar Ulla Isaksson mycket öppet och själrannsakande om vad hon upplevde.

Finns även som kasettbok »

Förlag: Albert Bonniers förlag
 

En bok om hjärnan : 32 svenska forskare om hjärnan och dess sjukdomar 

Lennart Widén (redaktör) (1994)
 Böcker och rapporter

32 svenska forskare skriver om hjärnan, dess sjukdomar och forskningen på området. Artiklarna tar bland annat upp hjärnans funktion, medvetandet, minnet, sömnen, traumatiska hjärnskador, epilepsi, stroke med mera.

32 svenska forskare skriver om hjärnan, dess sjukdomar och forskningen på området. Artiklarna tar bland annat upp hjärnans funktion, medvetandet, minnet, sömnen, traumatiska hjärnskador, epilepsi, stroke med mera. Boken vänder sig till personer med hjärnrelaterade sjukdomar, anhöriga, sjukvårdsutbildare och allmänheten.

Bokens förord är skrivet av Kjell-Olof Feldt.
2:a upplagan

I samarbete med Hjärnfonden
Förlag: Tiden/Rabén Prisma
 

Demensboken (Westlund) 

Peter Westlund (1994)
 Böcker och rapporter

Boken formulerar principer för vård och omvårdnad av personer med demensjukdom utifrån erfarenheter, forskningsresultat och kunskapssammanställningar. Kvalitetsdimensionerna kontinuitet, identitet, orientering, kommunikation, aktivitet, medicinsk tillsyn och säkerhet ger strukturen.

Boken formulerar principer för vård och omvårdnad av personer med demensjukdom utifrån erfarenheter, forskningsresultat och kunskapssammanställningar. Kvalitetsdimensionerna kontinuitet, identitet, orientering, kommunikation, aktivitet, medicinsk tillsyn och säkerhet ger strukturen. Instrument för kvalitet är diagnos, funktionsbedömning, ankomstsamtal, levnadsberättelse, handledning.

Boken är avsedd för personer som arbetar med personer med demenssjukdom och anhöriga. Thore Perssons studieplan ger möjlighet att använda boken som studiecirkelmaterial. Studieplan för nio sammankomster ingår.

Förlag: Liber utbildning

Att vara dement : människa instängd i trasig hjärna 

Astrid Norberg, Karin Zingmark, Lena Nilsson (1994)
 Böcker och rapporter

Den här boken försöker ge en bild av hur det kan vara att ha en demenssjukdom. Att drabbas av demens innebär mycket mer än att minnet försämras. Vi kan förstå en del av hur personer med demenssjukdom upplever sin värld genom att lyssna på vad de säger och se vad de gör.

Den här boken försöker ge en bild av hur det kan vara att ha en demenssjukdom. Att drabbas av demens innebär mycket mer än att minnet försämras. Vi kan förstå en del av hur personer med demenssjukdom upplever sin värld genom att lyssna på vad de säger och se vad de gör. Den här boken inriktar sig på upplevelsen av att ha en demenssjukdom.

Illustrationer • Kristoffer Nilsson
Förlag: Stockholm Bonnier utbildning

År med Maria : att leva nära en demenssjuk  

Richard Larsson (1994)
 Böcker och rapporter

I denna bok beskrivs åratal av tårar, ångest, kamp och tårar, men även glädje och hopp. Richard Larsson har skrivit en bok om allt man upplever när man delar en demenssjuk persons vardag 24 timmar om dygnet. 

Förlag: Liber

I denna bok beskrivs åratal av tårar, ångest, kamp och tårar, men även glädje och hopp. Richard Larsson har skrivit en bok om allt man upplever när man delar en demenssjuk persons vardag 24 timmar om dygnet. 

Förlag: Liber

Bilder av Alzheimer: fem situationer ur livet 

Margareta Grafström, Bengt Winblad, Lena Borell, Lotta Burénius (1994)
 Böcker och rapporter

Stockholm: Förlaget Hagman AB

Stockholm: Förlaget Hagman AB