Bok, anhörigskrift och mobilapp

Handbok (vårdpersonal)bild på handbok

Denna handbok vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. Det är kanske den viktigaste nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår. Bokens titel är också vår förhoppning och ett mål att sträva mot: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Anhörigskriftbild på anhörigskrift

Skriften vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till. Skriften är på 16 sidor och innehåller bland annat information lagstiftning och råd kring bemötande i svåra situationer.

Mobilapp (vårdpersonal och anhöriga)

Tips och goda råd på fickan, det har ni tillgång till med Nolvisions mobilapp. I appen kan ni växla mellan personal- och anhörigläge, det finns även en egls version. Appen är gratis att ladda ned och använda. 

Om du har en iPhone: Gå in på AppStore och sök Nollvision. Ladda ned appen.

Om du har en Samsung (ellen annan android): Gå in på Playbutiken och och sök Nollvision. Ladda ned appen.

OBS! Apparna fungerar inte på mobiltelefoner som använder Windows som operativsystem.